• Bild

Så här jobbar jag…….                                    

Jag jobbar ut efter den spiritualistiska läran och jobbar under
fasta riktlinjer och regler. Den spiritualistiska läran bygger på
att man ger konkreta bevis att andevärlden existerar och får
inte ge några budskap innan länken är godkänd av sittaren.

Om du vill ha det inspelat tar du med mobilen, så du kan lyssna
senare i lugn och ro. Det är inte alltid du förstår all information
på sittningen vid mötet, men det brukar falla på plats senare.

Det är inte heller jag som bestämmer vem som vill komma fram och
kommunicera med dig, så om du kommer för att tala med någon
specifik, finns det ingen garanti för det. Jag är bara en kanal och
det är andevärlden som bestämmer.


  Välmå i Borlänge

  Behandlingsrum & Butik: 
  Tunavägen 162,
  784 62 Borlänge
  Telefon:

  076-941 33 27
  Email:  kontakt@valmaiborlange.se