• Bild

Så här jobbar jag…….                                    

Jag jobbar ut efter den spiritualistiska läran och jobbar under
fasta riktlinjer och regler. Den spiritualistiska läran bygger på att man ger konkreta bevis
att andevärlden existerar och får inte ge några budskap innan länken är godkänd av sittaren.

Om du vill ha det inspelat tar du med mobilen, så du kan lyssna senare i lugn och ro.
Det är inte alltid du förstår all information på sittningen vid mötet,
men det brukar falla på plats senare.

Det är inte heller jag som bestämmer vem som vill komma fram och kommunicera med dig,
så om du kommer för att tala med någon specifik, finns det ingen garanti för det.
Jag är bara en kanal och det är andevärlden som bestämmer.


  Välmå i Borlänge

  Behandlingsrum & Butik: 
  Tunavägen 162,
  784 62 Borlänge
  Telefon:

  076-941 33 27
  Email: kontakt@valmaiborlange.se