Drömfångare

En drömfångare är ett indianskt magiskt föremål som hängs upp invid en sovplats,
exempelvis i taket i ett sovrum, och som då sägs fånga upp onda drömmar och
mardrömmar. Drömfångare kan liknas vid spindelnät i vilket drömmar är tänkta
att fastna. Det enda sättet att slippa igenom är genom den öppning som finns
i mitten av nätet – intill denna fästs en sten eller pärla som ska locka önskvärda
drömmar till sig och leda dem mot hålet.