Om magiska stenar: Nycklar till närvaro

Stenar och kristaller har i årtusenden använts i medvetandegörande, helande och magiska syften.

Det finns en lång tradition av att ge stenar ett symboliskt värde för att låta det påverka undermedvetna och omedvetna strömningar i vårt inre. Detta förbundet med den kraft som allt levande (inkl. stenar) besitter gör stenarna till utmärkta redskap för vår egen personliga växt och självförverkligande.