Klangskålar och tinghas används både för att balansera, rena, hela och för att skapa en stämningsfull vacker klang. Klangskålar har använts både rituellt och terapeutsikt inom många kulturer och symboliserar för många ett slags balanserande urljud som korrensponderar med våra inre klanger och chakran.
Inom feng shui används klangen för att rena energifält. Ljudet från klangskålarna och tingshas varierar beroende på form och tappning och sammansättning av olika metaller.